Privacyverklaring

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (privacywet) van toepassing voor alle organisaties die gegevens van personen in een bestand bewaren. Aangezien ook onze stichting persoonsgegevens registreert, gelden de regels in deze nieuwe verordening ook voor ons. Dit geldt zowel voor het bewaren in digitale bestanden als fysiek in mappen. Ook deze laatste moeten voortaan veilig worden opgeborgen zonder dat ‘vreemden’ daar bij kunnen. In het kader van deze wet hebben wij het volgende vastgelegd.

Privacyverklaring van Huisdier Kennis Instituut (H.K.I.)
De Stichting Huisdier Kennis Instituut (H.K.I.) is gevestigd in Bunnik en ingeschreven in het handelsregister van de K.V.K. onder nummer 41022207.

Deze privacyverklaring omschrijft welke persoonsgegevens het H.K.I. verwerkt en voor welke doeleinde deze persoonsgegevens worden gebruikt.

 

Gebruik van persoonsgegevens
Het H.K.I. verwerkt (mogelijk) hierna genoemde persoonsgegevens van u indien u:

-  zich inschrijft als cursist van een, door het H.K.I. aangeboden, opleiding, training, examen of evenement. 
-  contact met ons opneemt (bijv. telefonisch, via de mail of via een contactformulier op onze website).
-  diensten en/of goederen levert.

 

Het H.K.I. verzamelt (mogelijk) de volgende (persoons)gegevens

- Naam en voorletters.
- (eventueel) Naam bedrijf.
- Adres - Postcode - Woonplaats.
- Geslacht (De heer of Mevrouw).
- Geboortedatum - Geboorteplaats.
- (eventueel) Bankrekening
- BSN (BurgerServiceNummer).
- Relevante gegevens voor de te volgen opleiding, training, workshop of examen.

Deze gegevens worden door het H.K.I. gebruikt voor het vastleggen van de gegevens betreffende gevolgde opleidingen, de daarbij behaalde kwalificaties en diploma’s en voor het benaderen van deelnemers voor vervolgcursussen, workshops of andere mogelijkheden tot bij- en/of nascholingen.

Mocht u deze gegevens willen inzien, wijzigen of bezwaar maken tegen het opslaan ervan, kunt u contact opnemen met het H.K.I. via telefoonnummer 030 - 65 67 200 of emailadres Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Ook voor vragen naar aanleiding van deze privacyverklaring kunt u uiteraard contact opnemen.

 

Overzicht van plaatsen waar bestanden met persoonsgegevens worden bewaard

Er is een H.K.I. cursistenpakket met persoonsgegevens van cursisten en relaties. Deze wordt bewaard op de Pc’s van de medewerkers. Dit zijn de functies die gezien de taakverdeling en de eventuele vervanging van taken moeten kunnen beschikken over de persoonsgegevens.
De persoonsgegevens van leveranciers worden door de administratie in het hetzelfde H.K.I. pakket gezet, alsmede in de boekhouding van Exact Online.

U mag ervan uitgaan dat het H.K.I. uw gegevens alleen gebruikt voor de in deze privacyverklaring genoemde doelen. 

 

Verantwoordelijkheden
Het bestuur van de stichting is verantwoordelijk voor de bescherming van persoonsgegevens.
Het H.K.I. heeft technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw gegevens te beschermen.

Natuurlijk is in het geval van een rechterlijke uitspraak of op grond van relevante wetgeving met betrekking tot diplomering en certificering het H.K.I. wel verplicht om deze gegevens in deze situaties te verstrekken.

Tenzij u daarvoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven zullen uw gegevens niet aan derden worden verstrekt.

 

Mail, website en media / Beeldmateriaal

Bij mailingen die verzonden worden aan meerdere personen worden de e-mail adressen in de BCC geplaatst zodat deze niet zichtbaar zijn voor overige geadresseerden.
Op de website worden geen gegevens of afbeeldingen geplaatst van personen, zonder dat deze daar uitdrukkelijk schriftelijke toestemming voor hebben gegeven.
De website www.huisdierkennis.nl is beveiligd met een SSL-certificaat.

 

Bewaartermijn

De Stichting Huisdier Kennis Instituut bewaart de uitslagen van de examens en toetsen in haar archief en het H.K.I. cursistenpakket, zodat bij verlies van diploma’s, cijferlijsten en getuigschriften een duplicaat kan worden aangevraagd.

Omdat het kan voorkomen dat deze privacyverklaring in de toekomst nog gewijzigd wordt, raden wij u aan om deze verklaring regelmatig te raadplegen.