Vakopleiding Kattentrimmen

Thor foto kat okt 2016.kleinHet trimmen van katten, en dan met name op een diervriendelijke methode, is een vak apart. Vaak worden katten door hondentrimmers verzorgd maar de diersoorten zijn qua gedrag erg verschillend. Het Huisdier Kennis Instituut heeft daarom de Vakopleiding Kattentrimmen samengesteld en daarvoor enkele specialisten weten te contracteren. Zij bezitten ieder expertise op hun vakgebied maar zijn bovenal kattenkenners- en liefhebbers.

In deze opleiding vormt het welzijn van de kat het belangrijkste uitgangspunt. Een vachtbehandeling kan immers alleen goed verlopen als de trimmer degelijke kennis over het kattengedrag bezit, stresssignalen kan aflezen en hierop kan anticiperen. De tweede voorwaarde is grondige kennis van de anatomie en de fysiologie van de kattMax maine coonenhuid en -vacht. Om te bepalen welke specifieke behandeling een vacht vereist moet men het probleem kunnen determineren, een behandeling kiezen en de prognose kunnen inschatten. De praktijk van het huid- èn vachtvriendelijk trimmen en het diervriendelijk hanteren van katten vormt de derde pijler.

Naast de theorielessen is er een onmisbaar praktisch gericht gedeelte. Katten zijn zeer gevoelig in een onvoorspelbare omgeving en kunnen ernstige gezondheidsproblemen ontwikkelen in stresssituaties. Het is daarom niet veilig hen in oefensessies met soortgenoten samen te brengen in een praktijklokaal.
Om die reden is ervoor gekozen de praktijkdagen onder te brengen in een van de, door het HKI aangewezen, kattentrimsalons die volgens bovengenoemde methoden werken. Op elk praktijkadres is plaats voor maximaal twee stagiaires per dag. Op de eerste praktijkdag kijk je mee hoe een professionele trimster de vacht van de katten gaat behandelen. Op de tweede praktijkdag gaat de stagiaire, na een uitgebreide instructie, zelf aan de slag. Iedere cursist zal deze tweede dag zijn/haar kennis moeten tonen op twee katten. Elke kat wordt afzonderlijk behandeld waardoor rust en begeleiding gegarandeerd zijn, zowel voor de kat als voor de stagiaire. Er wordt naar gestreefd om alle stagiaires elke mogelijk voorkomende trimbehandeling zelf te laten uitvoeren.
De verrichtingen tijdens de gevolgde praktijkdagen worden door de stagebegeleider beoordeeld. Bij voldoende resultaat is het praktijkgedeelte behaald. Naar eventuele behoefte kunnen extra stagedagen gevolgd worden.

 

De te behandelen onderwerpen zijn o.a.;

  • Het gedrag van de kat, lichaamstaal, vachtlezen, stressindicatoren en anticiperen op stress.
  • Anatomie en fysiologie van de kattenhuid en –vacht, de vachtgroeicyclus, de invloed van trimgereedschappen en -technieken op de kattenvacht, de vachtsoorten bij de kat, haren en haarkleuren, vachtproblemen, huidaandoeningen en parasieten.
  • Beknopte biologie van de kat, ziekte en gezondheid, hygiëne en zoönose, anesthesie en trimmen, EHBO, rassenleer.
  • Trimgereedschappen en technieken, inrichting van de kattentrimsalon, de ambulante trimmer, veilig hanteren voor trimmer en kat, duurzame vachtverzorging en niet invasief verzorgen en trimmen.

Na het positief afsluiten van de praktijklessen en het slagen voor het theorie-examen ontvangt men het Vakdiploma Kattentrimmen.

 

Cursusinformatie

Docenten Jet Bijen-Veldhoen en Hennie Schuit.
Doelgroep Trimmers van gezelschapsdieren.
Examen theorie 30 meerkeuze vragen en 10 open vragen.
Examen praktijk trimbehandeling van 2 kattenvachten.
Cursusduur theorie     5 dagen van 09:30 - 16:30 uur
Cursusduur praktijk 2 dagen van 10:00 - 16:00 uur
Cursusplaats Huisdier Kennis Instituut te Bunnik en Kattentrimsalon
Cursuskosten €   1250,00 (inclusief lesmateriaal, koffie, thee en lunch).
Examenkosten €   170,00
Optie Extra praktijkdag à  €  100,00
Studiebelasting 100 uur (waaronder 35 contacturen en 16 praktijkuren)
Afsluiting Vakbekwaamheidsdiploma Kattentrimmen

Kennis van trimtechnieken is verplicht. Indien cursist niet bekend is met het hanteren/de werking van een tondeuse en de trimtechnieken, dient hij/zij rekening te houden met een extra verplichte praktijkdag betreffende de gereedschappen en technieken (kosten €  90,00).