Vakopleiding Kattentrimmen

Het trimmen van katten, en met name op een diervriendelijke methode, is een vak apart. Vaak worden katten door hondentrimmers verzorgd maar de diersoorten zijn qua gedrag erg verschillend. Het Huisdier Kennis Instituut heeft daarom de Vakopleiding Kattentrimmen samengesteld en daarvoor enkele specialisten weten te contracteren. Zij bezitten ieder expertise op hun vakgebied maar zijn bovenal kattenkenners- en liefhebbers.

KattentrimmenIn deze opleiding vormt het welzijn van de kat het belangrijkste uitgangspunt. Een vachtbehandeling kan immers alleen goed verlopen als de trimmer degelijke kattengedragskennis bezit, stresssignalen kan aflezen en hierop kan anticiperen. De tweede voorwaarde is grondige kennis van de anatomie en de fysiologie van de kattenhuid en -vacht. Om te bepalen welke specifieke behandeling een vacht vereist moet men het probleem kunnen determineren, een behandeling kiezen en de prognose kunnen inschatten. De praktijk van het huid- èn vachtvriendelijk trimmen en het diervriendelijk hanteren van katten vormt de derde pijler.

Naast de theorielessen is er een onmisbaar praktisch gericht gedeelte. Katten zijn zeer gevoelig in een onvoorspelbare omgeving en kunnen ernstige gezondheidsproblemen ontwikkelen in stresssituaties. Het is daarom niet veilig hen in oefensessies met soortgenoten samen te brengen in een praktijklokaal.
Om die reden is ervoor gekozen de praktijklessen onder te brengen in een van de door het HKI aangewezen kattentrimsalons die volgens het cursusprincipe werken. Op elk praktijkadres is plaats voor maximaal twee stagiaires per dag. Op twee verplichte dagen gaat de stagiaire zelf na demonstratie en instructie aan de slag. Zo krijgt iedere cursist per praktijkdag twee katten te behandelen. Elke kat wordt afzonderlijk behandeld waardoor rust en begeleiding gegarandeerd zijn, zowel voor de kat als voor de stagiaire. Er wordt naar gestreefd om alle stagiairs elke mogelijk voorkomende trimbehandeling zelf te laten uitvoeren.
De verrichtingen tijdens de gevolgde praktijkdagen worden door de stagebegeleider beoordeeld. Bij voldoende resultaat is het praktijkgedeelte behaald. Naar eventuele behoefte kunnen extra stagedagen gevolgd worden.

 

De te behandelen onderwerpen zijn o.a.;

  • Het gedrag van de huiskat, lichaamstaal, vachtlezen, stressindicatoren en anticiperen op stress.
  • Anatomie en fysiologie van de kattenhuid en –vacht, de vachtgroeicyclus, de invloed van trimtechnieken op de kattenvacht, de vachtsoorten bij de kat, haren en haarkleuren, vachtproblemen, huidaandoeningen en parasieten.
  • Beknopte biologie van de kat, ziekte en gezondheid, hygiëne en zoönose, anesthesie en trimmen, EHBO, rassenleer.
  • Trimgereedschappen en technieken, inrichting van de kattentrimsalon, de ambulante trimmer, veilig hanteren voor trimmer en kat, duurzame vachtverzorging en niet invasief verzorgen en trimmen.

Na het positief afsluiten van de praktijklessen en het slagen voor het theorie-examen ontvangt men het Vakdiploma Kattentrimmen.

 

Cursusinformatie

Docenten: Jet Bijen-Veldhoen, Wendy Govers-van Thiel, Marcellina Stolting

Doelgroep: Trimmers Gezelschapsdieren

Examen: Het examen bestaat uit een theorie-examen (laatste lesdag) en een praktijktoetsing tijdens de praktijkdagen.

Duur: 4 lesdagen theorie van 9:00 uur tot 16:00 uur en mnimaal 2 verplichte praktijkdagen van 10:00 tot 16:00. Kijk bij "cursusdata" voor de eerstvolgende Vakopleiding
Plaats: Bunnik & Kattentrimsalon Nederland.
Cursuskosten: € 725,00 (inclusief lesmateriaal, examen, koffie, thee en lunch)

Optie: extra praktijkdagen a € 85,00.

Kennis van trimtechnieken is een pré. Cursist dient anders rekening te houden met een extra praktijkdag betreffende de gereedschappen en technieken (kosten €  85,00).

 

QR code HKIData 2017

1e lesdag vrijdag 1 september 2017
2e lesdag vrijdag 15 september 2017
3e lesdag vrijdag 6 oktober 2017
4e lesdag vrijdag 3 november 2017